Anasayfa | Tarihçe | Coğrafya |Üye Ol | Haber Ara | Foto Galeri | Ziyaretçi Defteri | Künye | İletişim |

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

ANKET

Sitemizi nereden buldunuz?Tüm Anketler

LİNKLER

 

Sözlük

YÖRESEL KELİMELER   SÖZLÜĞÜ

 -A-


 

abrul : Nisan ayı

ağbulut : Parçalı bulutlu

ağşak :1) Eğerceğe takılan ağaçtan halka

           2)Bazı bitkilerin yumru kökü

alaf : Ağaçların yapraklı dalı , hayvan yiyeceği

alamuk : Bulutlu günlerde bastıran bunaltıcı          

               sıcak

annak : Görünürlük , seyirlik

anuştur(mak) : Ağzını aramak

anuşuk : Arlık kalmış , kapanmamış

argıç : Uzun yere taşınacak yükün ara yerlere

          bırakılması

arkaliç : Taşınan yüklerin taşıyıcıyı ezmesini

              önlemek  için araya konulan malzeme

aşgana : Mutfak

ayaklık : Şeleklerin alt kısmına ağaçtan çakılan

              ağaç parçası

ayam : Hava durumunu ifade eder

ayama : Takma isim

aytdamak : Fındık ocaklarının dibinin

                   temizlenmesi

 

                   -B-

 

bağlak : Taş duvar

başşak : Hasattan sonra bahçede kalan fındık

bat : Bahçenin kenarını çevirmek için yapılan çit

bayak : Az önce

bekit(mek) : Vurmak

Buanak : Çok  şiddetli yağmur

buy(mak) : Çok üşümek

 

                   -C-

 

caplama : Dar , ince ve uzun tahta

ceddek : Dikkat çekici iri ve çıkık göz

cıdık : Kuş yakalamaya yarayan bir çeşit tuzak

cıpban çalmak : Alkışlamak

cıtdak : Kıvılcım

cıvız  : Oyun bozan , mızıkçı

cinibiz : Farklı uğraşlar peşinde koşan kişi

cufarlamak : Ateşli bir hastalık , sıtma

 

                   -Ç-

 

çalpaşut : Dağınık  , pasaklı

çangal : Fasulye sırığı

çapula : Bir tür ayakkabı

çaytak : Eğilen dalları kaldırmak için kullanılan

             çatal uçlu dal

çelpeşük : Karışık

çencik : Eski evlerde kapı kolu veya kilidi

çeşmek : Şimşek

çıpır : Alacalı bulacalı

çırakman : Işık koyulan yükşekçe sehpa

çiftleme : İki fındık

çit : tarla , ekilen  yer

çivit : Çekirdek

çöten : 1) Mısır saklanılan ahşap yapı

            2) Derelerde balık tutmaya yarayan fındık

çöv(ğ)ür : Mısırın hiçbir işe yaramayan sap kısmı

 

                   -D-

 

dalda : Yağmur almayan yer

darı : Mısır

deşmek : İri  karınlı , göbekli

dımdırız : Şişman

dinel(mek) : Ayakta durmak

divrek : Diri

dondar : Bir şeyin kenarında durmak , sığınmak

donura : Kalın tabaka , kir

dopbara : İnatlaşmak

dozildik  : Fındığa sap takılarak yapılan topaç

 

                   -E-

 

eğen : üst baş

eğenle(mek) : Ceket palto gibi giyisileri omuza

                     alınması

eğercek : Yün eğerilen çubuk

ertikmek: Azmak, azgınlık göstermek

eşün : Ekmek cevirmek için kullanılan alet

ev(mek) : Acele etme

evecük : Sabırsız aceleci

evza : Kibrit

 

                   -F-

 

ferik : piliç , küçük tavuk

feşel : Çok yaramaz

fıçı bıçağı : Sepet çubuklarını yonmaya yarayan

                  çift saplı özel bıçak

fıraklu : Çalılarla yapılan çit

fırızlık : 1)Sıcak  yer

               2)Fırının arkasında bırakılan

              havalandırma deliği

fingirde(mek) : Şakalaşmak , oynaşmak

fistifinare : Dönüşü olmayan yer ,

foltak : Bol

fösük : 1) Peltek 

            2) Olgunlaşmamış mısır

 

                   -G-

 

gabalak : 1) Uzun saplı geniş yapraklı bitki

                2) Mazularda ayakların üzerine

                yerleştirilen ağaç parçası

gabara : Bir tür raptiye

galaza : Gürültü patırtı

galemlik : Baca

gambalak : Yumruk büyüklüğünde genellikle

                 yuvarlak şekilde bulunan taş

gariye : Civar , çevre , etraf

gartopu : Patates

gatık : Ayran

gavle : Şelek yapımında kullanılan ve çubukların

             arasını açmaya yarayan bir çeşit takoz

gavut : Fırında , yenmeyecek kadar kurumuş

gayda : Melodi , ezgi

gelberi : Gazel sıyırmaya yarayan bir çeşit tırmık

gelek : Yaprak

gerevü : Dal çekmeye yarayan araç

gıdık : Genellikle yumurta taşınan kulplu küçük 

         kap 

gın : Silah ve bıçak kabı

gıran :Yüksek yer , sırt

gırs : Kıskanç

gısgıç : Çimri

gızmıt(mak) : Kontrolden çıkmak

godible : Küçük küp

golan : Yük hayvanlarında semerin devrilmesini

          önleyen ip

golarmak : Vuracakmış gibi yapmak

gonuz : 3/4 dolu

gopca : Düğme

goşama: Avuç

got : Eski bir ölçek

gozak : Olgunlaşmamış meyve

göden : Mor çiçekli dar ve uzun yapraklı bir bitki

göö : Yeşil

gubur : Foseptik  çukuru

guvaldana : Ayakkabını çorapsı giyilmesi

guz : Dağların kuzeye bakan yamacı

güdüne : Mısır tanelerinin yapışık olduğu

             koçanın iç kısmı

güvenek : Kanla beslenen bir tür sinek

 

                   -H-

 

haccak : Güzel

haphap : Ummadık anda karşılaşmak

hartama : Yapıların üstünü örtmekte kullanılan

                ince tahta 

hers:       Sinir

hılta(mak): Gevşemek

hozan : Ürünü  toplanmış tarla

 

                   -I- , -İ-

 

ırga(mak) : Sallamak

ırgat : Fındık işçisi

ırıp : Yöntem

imeci : Bir işi yapmak için toplanan köy halkı

 

                   -K-

 

katiriç : Katılaşmış , sertleşmiş

kelçük : Meyvenin yendikten sonra artakalan

            çekirdekli kısmı

kert : Basamak

kertdik : Boğaz , gırtlak

kesek : Kısa kesilmiş çubuk

keyfanı : İhtiyar  kadın

kıtır(mak) : Gevrek

kirintu : Geniş ağızlı ve uzun saplı orak

körse : Bileği taşı

közmeklik : Ahırda ineğin sadırının dışarı atıldığı

                   delik

külek : Yoğurt ve süt konulan ahşap kova

külünk : Balyoz

 

                   -M- , -N-

 

maada: Bunun dışında

mafacan : Çok acı , yakıcı

maraz : Zayıf

mazu : Mısır , fındık gibi saklanacak    

           malzemelerin konulduğu yerden yüksek

            tahta yapı

meel  :Kazma

meram : Mademki

mesket(mek) : Sabırlı olmak

mıh : Çivi

mıras : Taştan yapılan misket

minnet : Dışarlık , ecinni

misir  : Domates

mürül : Kullanılmaya terkedilmiş , metruk

nebri : Gayrimüslim çocuğu

 

                   -O- , -Ö-

 

obuz : Dereden küçük akarsu

örsevü : Ucu yanan odun

 

 

                   -P-

 

paldır : Yabani otlar topluluğu

pıddak : Patlamış mısır

pıskırık: Hapşırmak

pool : Yarı olgunlaşmış sütlü mısır

 

                   -S-

 

sadır : Sidik

sakarca : Beyaz çiçek açan yumrulu bir bitki

salıg(etmek) : Bir yeri tarif etmek

sarmak:  Atmak, fırlatmak

sasuk : Belirgin bir tadı olmayan , tatsız

say : Ana kayaç

sef : Yanlış

sefittim : Şaşırdım

seydima : Koşa koşa

sıbartla(mak) : Yukarı çekmek

sifdin : İlk önce

sivitleme : 1) Sepet çubuğunun kenarını düzeltme                               

                 2) Karın ince ince yağması

söyken(mek) : Oturma ile yatma arasındaki 

                      oturuş şekli

susa : Asfalt yol

şalak : Çok olgunlaşmış , tohumluk salatalık

 

                   -Ş-

 

şefik : Hafif giysi

şelek  : Büyük hacimli örme sepet

şifon : Çok hızlı

şima : Kireç ve torak karışımı harç

 

                   -T-

 

talaş : Fındığın dış kısmı

tam : Hayvan yiyeceklerinin saklandığı ahşap

        yapı

tay : Hayvan yükünün yer bir tarafı

tekeltosmak : Tepetakla yuvarlanmak

tekleme : Tek  fındık

 

tenteş(mek) : Oyun öncesi adam alışmak  ,

                     takımlara ayrılmak 

tepebızdık : Takla atmak

tepirnek : Kurumak

tevekkel : Safça

tıkız: Dar olmak, sıkı sıkı

toftaşmak : Sakinleşmek

tokalak : İrice toprak parçası

topur : Üç beş fındığın bir arada olması

tufak : Kırıntı , ekmek parçası

tülermek :Hastalıktan tavuğun tüy dökmesi

türper(mek) :Üşümek

 

                   -U- , -Ü-

ufra : Saç ekmeği yapılırken hamurda önce saçın

           üzerine serpilen mısır unu

üğüm : Fındık dalı , fındık ağacı

 

                   -Y-

yama : Dik bayır yer

yatak  : Koyun sürüsü   

yu(mak) :Yıkamak , temizlemek

yufka : Derin olmayan , sığ

yüğlemek : Ucunu sivriltmek

 

                   -Z-

 

zabaçak : Yarın

zeet_zeetten : Akşam

zıbıç : Elma , armut gibi meyvelerin sapı

zıranta : İri yapılı

zoylu : Güzel

zumbuk : Yumruk

 

DERLEYEN: Mustafa ÖZTÜRK

 

Nihat Öztürk Nihat Öztürk
MUHALEFETİN PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRMEK
Seçtiğimiz Seçtiğimiz
Kar Tatili
Mesut Öztürk Mesut Öztürk
Torba yasada af neleri kapsıyor?
SeyfullahÖztürk SeyfullahÖztürk
Emeklilik
Muhsin Kadıoğlu Muhsin Kadıoğlu
Türklerin ve Müslümanların Tarihi Kızılelmaları Nerelerdi?
Eda Ergin Eda Ergin
Kıyamet
Melek Öztürk Melek Öztürk
Uzun Bir Aradan Sonra…
Dr.Gülay Öztürk Dr.Gülay Öztürk
Özümüze ve Sözümüze Sahip Çıkalım!
Bekir Öztürk Bekir Öztürk
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Damak Tadımız Damak Tadımız
Soğanlı / Pırasalı Ekmek
Emrah Güngör Emrah Güngör
Sürü; Çoban Ve Köpeği
Bekir Keşmer Bekir Keşmer
Tirebolu, İstanbul'u Kıskanarak Kendini Anlatıyor

SON DAKİKA HABERLERİ

SAYAÇ

TAKVİM

GOOGLE ARAMA


GÜNLÜK BURÇ


YukariBogali.Gen.Tr basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Bu internet sitesinde yayınlanan haber, makale, yorumlar yazarını bağlar. YukariBogali.Gen.Tr sorumlu tutulamaz.
Copyright © 2009
Teknik Destek & Web Tasarım:
Altyapı: Mydesign
Mail: info@yukaribogali.gen.tr